Menu

Montaż bojlera wody do instalacji centralnego ogrzewania

13 lutego 2020 - Projekty
Montaż bojlera wody do instalacji centralnego ogrzewania

Wymiennik ciepłej wody użytkowej firmy COSPEL . Dwupłaszczowy z wężownicą. Model WPW-140 TERMO HIT

Montaż, wybór miejsca

Bojler zamontowano w kotłowni domku jednorodzinnego. Podłączono do pieca CO węglowego starszej generacji. Podejścia wody z CO wykonano w miedzi natomiast podejścia wody użytkowej w plastykach PP łączonych poprzez zgrzewanie.

Z lewej strony wsparty jest na uchwycie przymocowanym do muru, z prawej wspiera się na istniejącym murze – przegrodzie na węgiel

Ważne jest aby bojler był solidnie zamocowany. Należy również pamiętać aby była możliwość wyjęcia – wymiany anody. Podlega ona okresowej wymianie.

Wykonanie podejść górnych

U góry podłączono wejście gorącej wody z instalacji centralnego ogrzewania (w miedzi) oraz wyjście ciepłej wody użytkowej (w PP).

W obu wypadkach zamontowano zawory kulowe umożliwiające odłączenie bojlera od głównej instalacji CO i wodnej.

Podłączenie rur do króćców w bojlerze wykonano z użyciem śrubunków

Taki sposób montażu umożliwia odłączenie i wymontowanie bojlera bez wyłączania z użytku głównej sieci CO i wodnej. Naprzykład w razie awarii i konieczności naprawy lub wymiany.

Należy również zamontować odpowietrznik automatyczny na przewodzie CO co umożliwi samoczynne odpowietrzanie się bojlera.

Wykonanie podejść dolnych

Analogicznie do podejść górnych w dolnych wykonano w miedzi wyjście schłodzonej wody do instalacji CO, a w PP wejście zimnej wody użytkowej.

Na obu podejściach zamontowano zawory kulowe. Na wejściu zimnej wody użytkowej zamontowano zawór bezpieczeństwa sprzężowy z zaworem zwrotnym oraz zawór kulowy spustowy umożliwiający spuszczenie wody z bojlera.

Śrubunek zamontowano przy zaworze bezpieczeństwa co pozwoli na jego wymianę w razie uszkodzenia jak również na odłączenie bojlera od instalacji. Z uwagi na to zrezygnowano ze śrubunka przy wejściu wody użytkowej

Informacje dodatkowe