Menu

Podejścia wodociągowe i kanalizacyjne – umywalka

26 kwietnia 2019 - Instalacje

Umywalka z baterią stojącą

Standardowa wysokość montażu umywalki wynosi 850 mm. Oczka wodne Wc i Wz montuje się na wysokości 600 mm, a oczko kanalizacyjne o 60 mm niżej.

Rozstaw oczek wodnych zależy od syfonu i od tego, czy zaworki będą widoczne, czy schowane za półpostumentem lub w szafce.  Rozetki zaworków i syfonu nie powinne zachodzić na siebie. Możemy przyjąć rozstaw 80 – 100 mm  dla syfonów zasłoniętych półpostumentem i 100 – 150 mm dla syfonów odkrytych.

Umywalka z baterią ścienną

Zgodnie z wytycznymi Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ścienna bateria umywalkowa powinna być zamontowana na wysokości 250 – 350 mmod górnej krawędzi miski przyboru. Przyjmuje się montaż oczek wodnych raczej w dolnej granicy czyli 250 mm.

Przy tym rozwiązaniu rozstaw oczek wodnych wynosi 150 mm oraz zamontowane muszą być w jednej płaszczyźnie. W osiągnięciu tego pomaga zastosowanie sztywnej płytki montażowej.


Umywalka z baterią narożną

W małych umywalkach baterię przeważnie umieszcza się w rogu. W tym przypadku nie musimy umieszczać podejść wodociągowych w osi umywalki. Wskazane jest nawet wykonanie ich bezpośrednio pod baterią. Oczka wodne wykonujemy ok. 50 mm ponad odpływem, z rozstawem 80 mm. Musimy zwrócić uwagę, by po montażu zaworków nie wystawały one poza obrys umywalki.